VERHUUR- EN VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Huur&StuurVerhuur- en verzekeringsvoorwaarden

Verhuur- en verzekeringsvoorwaarden


Download hier de Huur&Stuur verhuurvoorwaarden.

Download hier de Huur&Stuur verzekeringsvoorwaarden.

Verhuurvoorwaarden in 't kort


Prijzen:

De dagprijzen voor de huur van een machine, zoals omschreven in het verhuuroverzicht van Huur&Stuur, zijn gebaseerd op max. huur/gebruik van 8 uur per dag, 5 dagen per week. (Maandag t/m vrijdag). Er geldt een toeslag bij gebruik langer dan 8 uur per dag en op zaterdag en zondag. Prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie en transport.

Betaling:

Binnen 30 dagen na factuurdatum.

Verzekering:

Exclusief. Huur&Stuur biedt de huurder de mogelijkheid zich via Huur&Stuur te verzekeren door betaling van een toeslag boven op de huursom. In alle andere gevallen dient de huurder zelf voor passende verzekering te zorgen.

Levering/Transport:

Op aanvraag mogelijk. Klik hier voor de tarieven.

Risico transport, laden en lossen:

Gedurende transport, laden en lossen ligt het risico voor verlies/beschadiging van het gehuurde goed voor rekening van huurder.

Gebruik:

Huurder dient het goed in dezelfde staat als bij in ontvangst name terug te leveren. Reinigingskosten zijn voor rekening van de huurder.

Schade aan rubber rupsbanden of luchtbanden:

Voor rekening huurder.

Motorschade vanwege een tekort aan Adblue:

Voor rekening huurder

Brandstoffen, smeermiddelen:

Voor rekening huurder. Machines zijn afgetankt. Bij voorkeur deze machine afgetankt retour. Alleen aftanken met normale diesel. (Geen rode diesel). Anders afgetankt door Huur&Stuur.

Legitimatie:

Op verzoek te tonen: een geldig legitimatiebewijs en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Waarborgsom:

Op verzoek kan een waarborgsom verlangd worden van huurder.

Acceptatie:

Huur&Stuur is gerechtigd naar eigen inzicht een acceptatiebeleid ten opzichte van haar cliënten te voeren.