De Zonnekoning

Voor de ondernemer die alles in het werk stelt om de CO2 footprint van het bedrijf zo klein mogelijk te maken is er nu de perfecte oplossing om de uitstoot flink te reduceren. Mobiele groene stroom is de ontbrekende schakel in het op de juiste manier laden van uw elektrische materieel.

Toepassingen:

 • Opladen elektrisch materieel op locatie
 • Laden van separate batterijpakketten
 • Evenementen waarbij stikstofreductie een speerpunt is
 • Onderdeel van een bouwplaats inrichting
 • Groene stroom in stiltegebieden

"Wij plaatsen de container met onze eigen transportmogelijkheden op iedere werklocatie en vanaf de installatie zullen de ogen op u gericht zijn omdat u de groene stroom zichtbaar maakt. En dat terwijl uw opdrachtgever de garantie heeft dat alles in het werk is gesteld om de stikstofreductie zo veel mogelijk te bewerkstelligen bij het project."

Bekijk brochure

De voordelen op een rij:

 • Maximale stikstofreductie
 • 100% emissievrij
 • Hoger op uw CO² prestatieladder
 • GPS-module voor inzicht in stikstofreductie
 • Kan onderdeel zijn van het door u te presenteren stikstofplan
 • Rendement door meedraaien met de zon
 • Veilige en mobiele oplossing
 • Geen verstoring van de natuur
 • Unieke reclamedrager
”Niet alleen voor cultuurtechnische bedrijven, maar ook voor evenementen is dit de perfecte oplossing.”

 

Bekijk alle elektrische machines en het complete GEOS concept!